II Szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

Wersja PDFWersja PDF

Tematy szkoleń:

Szkolenia w obszarze środowiskowej pracy socjalnej:

 • Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej
 • Program aktywności lokalnej
 • Mobilizowanie ludzi do działania
 • Budowanie i animacja partnerstw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
 • Praca metodą projektów
 • Definiowanie mapy zasobów i potrzeb społecznych

Szkolenia w obszarze umiejętności społecznych niezbędnych w pracy z trudnym klientem:

 •     Zarządzanie czasem
 •     Kontrakt socjalny
 •     Praca z trudnym klientem
 •     Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej w tym spółdzielni socjalnych
 •     Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 •     Rozwiązywanie konfliktów
 •     Superwizja pracy środowiskowej

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, pracowników uczelni wyższych, certyfikowanych trenerów, coachów i superwizorów STOP, ekspertów CAL oraz praktyków z doświadczeniem pracy w pomocy społecznej oraz w organizacjach pozarządowych.

Zakresy usług:

 1. Szkolenie jednodniowe (8 godzin lekcyjnych) dla grupy 15 osób 3 600 zł. Cena obejmuje: wykładowcę, salę szkoleniową ze sprzętem, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe
 2. Szkolenie dwudniowe bez noclegu (16 godzin lekcyjnych dla grupy 15 osób 6 200 zł. Cena obejmuje: wykładowcę, salę szkoleniową ze sprzętem, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe
 3. Szkolenie dwudniowe z noclegiem (Supraśl, Augustów, Białystok, Białowieża lub inna lokalizacja na terenie województwa podlaskiego) – 16 godzin lekcyjnych dla grupy 15 osób 8 500 zł. Cena obejmuje: wykładowcę, salę szkoleniową ze sprzętem, noclegi, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe