I Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej

Wersja PDFWersja PDF

Tematyka szkoleń:

Szkolenia w obszarze nowelizacji aktów prawnych

 •     Ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego
 •     Konsultacje społeczne zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 •     Cele, zadania oraz kompetencje gminnych i powiatowych Rad Pożytku Publicznego zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 •     Organizacja otwartych konkursów ofert zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 •     Zmiany w ustawie o Dostępie do Informacji Publicznej
 •     Kodeks Postępowania Administracyjnego

Szkolenia podwyższające kompetencje społeczne:

 •     Obsługa klienta w jednostce samorządowej
 •     Praca w zespole
 •     Zarządzanie czasem
 •     Komunikacja społeczna
 •     Rozwiązywanie konfliktów
 •     Negocjacje i mediacje w administracji
 •     Etykieta urzędnicza
 •     Organizacja konsultacji społecznych

Szkolenia w obszarze rozwoju lokalnego:

 •     Planowanie strategiczne
 •     Praca metodą projektów
 •     Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
 •     Pozyskiwanie funduszy inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 •     Budowa i realizacja biznes planów

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, pracowników uczelni wyższych, certyfikowanych trenerów, coachów i superwizorów oraz praktyków z doświadczeniem pracy w administracji publicznej oraz w organizacjach pozarządowych.

Zakresy usług:

 1. Szkolenie jednodniowe (8 godzin lekcyjnych) dla grupy 15 osób 3 600 zł. Cena obejmuje: wykładowcę, salę szkoleniową ze sprzętem, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe
 2. Szkolenie dwudniowe bez noclegu (16 godzin lekcyjnych dla grupy 15 osób 6 200 zł. Cena obejmuje: wykładowcę, salę szkoleniową ze sprzętem, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe
 3. Szkolenie dwudniowe z noclegiem (Supraśl, Augustów, Białystok, Białowieża lub inna lokalizacja na terenie województwa podlaskiego) – 16 godzin lekcyjnych dla grupy 15 osób 8 500 zł. Cena obejmuje: wykładowcę, salę szkoleniową ze sprzętem, noclegi, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe