Spotkanie informacyjne na temat preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla PES

Wersja PDFWersja PDF

We wtorek 28.03 o g. 11.00 w siedzibie OWOP odbędzie się spotkanie informacyjne na temat preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Spotkanie jest organizowane we współpracy z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, TISE SA, które jest operatorem powołanego ze środków unijnego programu PO WER funduszu. Preferencyjne pożyczki mają na celu dostarczenie środków finansowych na przedsięwzięcia, które wzmocnią działalność podmiotów ekonomii społecznej.

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim organizacjom (zatrudniającym do 250 osób) -  zarówno społecznym start-up’om („Pożyczka na start”- do 100 tys. zł, do 5 lat, oprocentowanie od 0,88% w skali roku) jak i podmiotom ekonomii społecznej działającym na rynku dłużej niż rok („Pożyczka na rozwój”- do 500 tys. zł, do 7 lat, oprocentowanie od 1,75% w skali roku). Oprocentowanie pożyczek jest oparte na stopie redyskonta weksli i zależy od liczby utworzonych miejsc pracy. Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki muszą generować korzyści społeczne!

W trakcie spotkania Doradcy z Działu Ekonomii Społecznej odpowiedzą na pytania dotyczące warunków i procedury wnioskowania o pożyczki.
Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej www.tise.pl na której znajduje się więcej informacji o realizowanych przez TISE projektach.
Adres spotkania: Modlińska 6/lokal U3, 15-066 Białystok

W ostatnich dniach grudnia 2016 TISE wygrało przetarg zorganizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na pośrednika finansowego programu Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i re-poręczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej realizowanego w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki przeznaczone na pożyczki wynoszą 28,7 mln. zł. Do czerwca 2018 roku TISE udzieli co najmniej 446 pożyczek, a korzystający ze środków przedsiębiorcy społeczni stworzą 270 miejsc pracy.