Seminarium Informacyjne O Ekonomii Społecznej

Wersja PDFWersja PDF

„Dla kogo ekonomia społeczna?”
Seminarium w Poświętnem
25.05.2017r (czwartek) godz. 11.00

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne seminarium pt.: „Dla kogo ekonomia społeczna?”, które odbędzie się w dn. 25 maja 2017r. w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej,  Poświętne 21  o godz. 11.00
Podczas seminarium poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:
• Co to jest ekonomia społeczna? Dla kogo? Jak działa?
• Zasady funkcjonowania Białostockiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (szkolenia, doradztwo, animacja)
• Możliwość pozyskania dotacji na założenie spółdzielni socjalnej
Seminarium jest kierowane do:
• osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych (w tym m.in. bezrobotnych i poszukujących pracy, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  lub pomocy żywnościowej)
• organizacji pozarządowych (tych, które prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną, a także tych które chcą taką działalność rozpocząć)
• przedsiębiorstw społecznych (spółdzielni socjalnych, ZAZ, spółdzielni pracy i innych)
Spotkanie poprowadzi Pani Sylwestra Borowczyk z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, specjalistka w zakresie przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej.
Zgłoszenia przyjmujemy do środy 24 maja do godz. 12 drogą mailową na adres owes@owop.org.pl
Wszystkich informacji na temat seminarium udziela Pan Maciej Olender tel. 85 675 21 58


Seminarium w ramach realizacji projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania: