Seminarium Informacyjne „Dla kogo ekonomia społeczna?”

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne seminarium pt.: „Dla kogo ekonomia społeczna?”, które odbędzie się w dn. 24 marca 2017r. w Choroszczy w Remizie Strażackiej przy ul. Dominikańskiej 22  o godz. 13.00
Podczas seminarium poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:
• Co to jest ekonomia społeczna? Dla kogo? Jak działa?
• Zasady funkcjonowania Białostockiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (szkolenia, doradztwo, animacja)
• Możliwość pozyskania dotacji na założenie spółdzielni socjalnej
Seminarium jest kierowane do:
• osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych (w tym m.in. bezrobotnych i poszukujących pracy, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  lub pomocy żywnościowej)
• organizacji pozarządowych (tych, które prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną, a także tych które chcą taką działalność rozpocząć)
• przedsiębiorstw społecznych (spółdzielni socjalnych, ZAZ, spółdzielni pracy i innych)
Spotkanie poprowadzi Pan Krzysztof Leończuk z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, specjalista w zakresie przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej.
Zgłoszenia na formularzu rekrutacyjnym przyjmujemy do poniedziałku 23 marca do godz. 12 drogą mailową na adres owes@owop.org.pl
Wszystkich informacji na temat seminarium udziela Pan Maciej Olender tel. 85 675 21 58