SEMINARIUM dla organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw społecznych

Wersja PDFWersja PDF

Jeśli jesteś członkiem/ pracownikiem przedsiębiorstwa społecznego, organizacji pozarządowej, która planuje, bądź już prowadzi działalność statutową odpłatną, czy też gospodarczą,  koniecznie musisz wziąć udział w tym spotkaniu!

Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok serdecznie zapraszają na seminarium dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych z Białegostoku i gmin powiatu białostockiego,
dnia 28.11.2018, w godzinach 15.30 - 19.30

Miejsce:
Kawiarnia „W starym kinie”
ul. Św. Rocha 23
15-879 Białystok

W programie seminarium: 

  • podsumowanie wyników badań dot. potencjalnego wspólnego katalogu usług,
  • diagnoza potencjału PES i PS  i obszarów współpracy,
  • omówienie formuły funkcjonowania sieci przedsiębiorstw społecznych, możliwości wzajemnego wspierania i wymiany doświadczeń,
  • kontynuacja pracy nad klauzulą społeczną (w tym: analiza dobrych praktyk, planowanie harmonogramu działań dla promocji tego instrumentu wspierania rozwoju ekonomii społecznej). 

ZAPRASZAMY !

Zgłoszenia do dnia 26.11.2018,  telefoniczne - 85 675 21 58, lub e-mail: ewa.jasinska@owop.org.pl