Rusza rekrutacja do „Hajnówka dostępna- program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”

Wersja PDFWersja PDF

Rekrutacja do Grupy Inicjatywnej w ramach projektu
„Hajnówka dostępna- program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Urzędu Miasta w Hajnówce oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) działających w sferze kultury i turystyki do włączenia się w prace grupy Inicjatywnej realizowanej w ramach projektu: „Hajnówka dostępna- program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania Miasta Hajnówka w obszarze dostępności dla osób o szczególnych potrzebach poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu świadczenia usług wraz ze zmianami w przestrzeni publicznej w obszarze kultury i turystyki we współpracy z partnerem włoskim z Matera w regionie Basilicata.

Wypracowane rozwiązanie zostanie wdrożone przez Miasto Hajnówkę w formie opracowania Programu DOSTĘPNA HAJNÓWKA. KULTURA I TURYSTYKA, którego celem będzie stworzenie standardów świadczenia usług kulturalnych i turystycznych wraz ze wskazaniem modelowych rozwiązań w tym zakresie oraz przygotowania i wdrożenia standardu obsługi klientów dostosowanych do osób o szczególnych potrzebach w ramach dwóch jednostek organizacyjnych Miasta Biblioteki oraz Hajnowskiego Domu Kultury. Model będzie też wdrożony przez Stowarzyszenie Pocztówka, realizujące zadania na terenie niedziałającego Dworca PKP z przeznaczeniem między innymi na funkcje kulturalne i integracyjne przy przywróceniu również funkcji dworcowej.  Zakres wdrożonego w ramach projektu rozwiązania wpisuje się w założenia Rządowego Programu Dostępności PLUS oraz Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Grupa Inicjatywna będzie podstawą budowania i wdrażania Programu Dostępności oraz będzie tworzyć zarys koncepcyjny i merytoryczny do innowacyjnego programu. Głównym zadaniem GI będzie opracowanie wstępnych założeń Programu Dostępna Hajnówka. Posiedzenia Grupy Inicjatywnej  będą odbywały się systematycznie raz w miesiącu przez cały okres trwania projektu.

Osoby zainteresowane pracami w Grupie Inicjatywnej, które spełniają kryteria rekrutacji prosimy o złożenie kompletu dokumentów (karta rekrutacyjna wraz z załącznikami, karta instytucji) w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój 220 w terminie od 19 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w godzinach pracy urzędu.
Pełne ogłoszenie o rekrutacji, zawierające kryteria rekrutacyjne oraz właściwe dokumenty, załączamy poniżej.

Osobą do kontaktu w sprawie rekrutacji jest p. Emilia Korolczuk – Referat Polityki Gospodarczej tel: 85/682-20-16 e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego