Wolontariat dla Kultury

Wersja PDFWersja PDF

W ramach trzeciej edycji programu wolontariackiego, do współpracy zapraszają cztery białostockie instytucje kultury – Galeria Arsenał, Galeria im. Sleńdzińskich, Muzeum Wojska oraz Teatr Dramatyczny, a także organizacja pozarządowa – Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Tylko do 24 stycznia można zgłaszać swoją kandydaturę do poszczególnych organizatorów programu.
Celem programu jest podniesienie kompetencji wolontariuszy w zakresie aktywności w sektorze kultury i działaniach społecznych oraz realizacji własnych projektów. Program „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu” pozwoli uczestnikom nie tylko zdobyć doświadczenie, zyskać praktyczną wiedzę, poznać ekspertów, ale także da szansę na przygotowanie i zrealizowanie własnego, autorskiego działania. Propaguje wolontariat kompetencji w lokalnych instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych – to wyjątkowa forma wolontariatu, polegająca na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem. Pozwoli także rozbudować potencjał wolontariacki lokalnych instytucji kultury – sprzyja temu innowacyjna formuła programu, jego interdyscyplinarność oraz międzysektorowość.
Aby wziąć udział w programie należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go w formie zeskanowanej (z podpisem) na adres wolontariat@mwb.com.pl do dnia 24 stycznia 2016 r. do godz. 24.00 lub doręczyć w wersji drukowanej i podpisanej do punktu kasowego Muzeum Wojska w Białymstoku do dnia 24 stycznia 2016 r. godz. 17.00. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.
Więcej informacji o programie można uzyskać kontaktując się z następującymi osobami:
Kierownik programu:
Marzena Wilczko – mwilczko@mwb.com.pl
Koordynatorzy wolontariatu w poszczególnych instytucjach i organizacji:
Galeria Arsenał – Justyna Zieniuk, jzieniuk@wp.pl
Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku – Katarzyna Siwerska, k.siwerska@galeriaslendzinskich.pl
Muzeum Wojska w Białymstoku – Ewelina Tomaszewska, etomaszewska@mwb.com.pl
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – Katarzyna Łotowska, katarzyna.lotowska@owop.org.pl
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki – Monika Bania, mbania@dramatyczny.pl

Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony