Węzeł wsparcia

Wersja PDFWersja PDF

Projekt  "Węzeł wsparcia - tworzenie sieci organizacji wspierających NGO's na Podlasiu"

Okres realizacji 01.09.2014 - 30.06.2015

Projekt realizowany w ramach działania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach projektu „Węzeł wsparcia” tworzymy sieć organizacji  w skład której wchodzą podmioty, które chcą dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi organizacjami. Sieć organizacji wspierających - mentorów dla innych organizacji, zostanie wsparta poprzez szkolenia, doradztwo i działania promocyjne.

W ramach projektu organizacje, które zadeklarowały chęć udziału w sieci otrzymają profesjonalne przygotowanie merytoryczne do świadczenia takich usług oraz środki na odpowiednią promocję takich działań. Wszyscy członkowie tworzonej struktury zostaną przeszkoleni z zakresu finansów w organizacji, zarządzania projektami, współpracy z mediami oraz podstaw prawa. Utworzony zostanie także portal internetowy wsparciengo.pl na łamach którego organizacje zrzeszone w sieci będą promować swoje działania, usługi oraz zachęcać do oddolnego samoorganizowania się.

Chęć udziału w sieci zadeklarowało dwanaście organizacji z całego województwa.

Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach,
Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” z Dziadkowic,
Fundacja „Obywatele Grajewa”,
Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego z Bielska Podlaskiego,
Fundacja Biebrzańska z Suchowoli, Stowarzyszenie „TUTOR” z Ciechanowca,
Fundacja "Czas Lokalny" działająca w Łomży,
Fundacja Edukacyjno-Kulturalna „LEONARDO” z Łomży,
Stowarzyszenie „ANAWOJ” z Michałowa,
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce,
Fundacja "Sztuki i Dialogu" w Jedwabnym
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska z Hajnówki.

Liczymy na to, ze dzięki wielu działaniom i wsparciu jakie zostało zaplanowane dla organizacji zrzeszonych w sieci, będzie to grupa podmiotów profesjonalnie przygotowanych do pracy z innymi organizacjami, zintegrowanych oraz znanych w swoich środowiskach lokalnych.

Projekt realizowany w partnerstwie: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Federacja Organziacji Pozarządowych Miasta Białystok, Stowarzyszenie PRYZMAT w Suwałkach.

Zespół projektu:

Iwona Zaborowska - koordynatorka projektu, iwona.zaborowska@owop.org.pl

 

 

Projekt jest finansowany ze środkówUnii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony