Otwórz oczy

Wersja PDFWersja PDF

31 października zakończył się projekt "Otwórz Oczy". Celem projektu  było przygotowanie grupy młodzieży - 28 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym kilkuosobową grupę młodzieży czeczeńskiej, do reagowania na przejawy dyskryminacji oraz prowadzenia działań antydyskryminacyjnych dla rówieśników.
W ramach projektu odbył się cykl warsztatów z tematyki obejmującej: stereotypy, wielokulturowość, profilaktykę działań dyskryminujących ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, etniczność oraz zajęcia pozwalające grupie wspólnie z młodzieżą czeczeńską poznać tradycje, historię i kulturę naszego regionu. Podczas ferii zimowych uczestnicy poznali techniki realizacji filmowych, zasady tworzenia narracji za pomocą obrazu, techniki nagrywania dźwięku, reguły montażu. Każdy z uczestników projektu odbył staż wolontariacki w wybranej organizacji pozarządowej, co było też zachetą do włączania się w pracę ngo w przyszłości oraz wziął udział w realizacji jednego z 14 miniprojektów dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu, ksenofobii, czy rasizmowi.
Partner projektu Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej Widok pomagał w opracowaniu i przeprowadzeniu warsztatów filmowo-artystycznych z młodzieżą.
W trakcie realizacji projketu wzięlismy udział w wizycie studyjnej w Niemczech, w organizacji prowadzącej nowatorskie, artystyczne działania integrujące dla uchodźców, w ramach rozwoju instytucjonalnego umożliwiła poznanie narzędzi i form pracy z uchodźcami.

Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony