Nasze Grajewo - model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu

Wersja PDFWersja PDF

Partnerzy projektu:
• Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
• Miasto Grajewo
• Comune di Torino

Cel główny projektu: Rozwój funkcji społeczno-gospodarczych Grajewa poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowatorskiego rozwiązania wspólnotowego zarządzania rewitalizacją we współpracy z partnerem włoskim Miastem Turyn.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.09.2021
Budżet projektu: 1 236 423,60 zł.

Prezentacja nt. założeń projektu tutaj

Harmonogram planowanych działań:

  • 14 grudnia 2018 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ulicy Strażackiej 6a – Spotkanie Grupy Inicjatywnej
  • 11 stycznia 2019 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ulicy Strażackiej 6a – Spotkanie Grupy Inicjatywnej
  • 3-8 lutego 2019 – Wizyta studyjna w Turynie - Włochy
  • 12 marca 2019 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ulicy Strażackiej 6a – Spotkanie Grupy Inicjatywnej
  • 17 kwietnia 2019 o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ulicy Strażackiej 6a – Spotkanie Grupy Inicjatywnej
  • 14 maja 2019 o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ulicy Strażackiej 6a – Spotkanie Grupy Inicjatywnej
  • 11 czerwca 2019 o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ulicy Strażackiej 6a – Spotkanie Grupy Inicjatywnej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Status realizacji projektu: 
Projekt realizowany