Fundusze na start i rozwój

Wersja PDFWersja PDF

„Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie”

„Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie”

Seminaria informacyjne, warsztaty, webinaria  w województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim,  mazowieckim, podlaskim.

O projekcie
Ruszają pierwsze seminaria informacyjne, warsztaty, webinaria na temat możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich 2014-2020, których uczestnicy dowiedzą się:
• na jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie,
• jak ubiegać się o dotacje,
•  gdzie szukać informacji na temat naborów wniosków oraz zasad przyznawania dotacji.
Dla kogo
Do udziału w seminariach informacyjnych, warsztatach i webinariach zapraszamy przedstawicieli:
• przedsiębiorców,
• środowisk naukowych,
• organizacji pozarządowych,
• jednostek samorządu terytorialnego.
Gdzie

Cykle edukacyjne zrealizujemy w pięciu miejscowościach - Białystok, Suwałki, Łomża, Bielsk Podlaski, Hajnówka. Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklach edukacyjnych lub poszczególnych spotkaniach przedstawicieli administracji i jednostek organizacyjnych samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji edukacyjnych i pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.
Seminaria ogólne dotyczyć będą nowej perspektywy finansowej i obejmą informacje o funduszach centralnych i regionalnych. Każde z dwóch seminarium będzie realizowane z myślą o potrzebach innej grupy odbiorców:
Seminarium I. Fundusze Europejskie na infrastrukturę/inwestycje na lata 2014-2020
Seminarium II.  Fundusze Europejskie na rozwój społeczny na lata 2014-2020
Warsztaty tematyczne:
Warsztat I.  Zasady identyfikacji projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020
Warsztat II.  Tworzenie koncepcji projektu – od propozycji do fiszki projektowej
Warsztat III. Tworzenie budżetu, kwalifikowalność wydatków i harmonogram działań

Warsztaty RLKS obejmą zagadnienia z zakresu włączania społeczności lokalnej w projektowania działań i pracę metodą projektów. Do udziału w warsztatach RLKS zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności, grup nieformalnych, którzy chcą podjąć działania w swojej społeczności i pozyskać środki na realizację swoich pomysłów, przede wszystkim Lokalne Grupy Działania, wdrażające RLKS.
Aby zgłosić się na wybrane seminarium i/lub warsztat należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Szczegółowe terminy oraz regulamin rekrutacji jest dostępny pod adresem www.techio.pl/owop  oraz na stronie www.owop.org.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy europejskich w perspektywy 2014-2020. Udział w seminariach i warsztatach jest bezpłatny. Zapewniamy materiały szkoleniowe i przerwę kawową.

Organizator
Projekt pn. „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie” realizowany jest w ramach I edycji konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez Stowarzyszenie BORIS z Warszawy                     i partnerów: Stowarzyszenie ESWIP z Elbląga, Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku.
Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony