Dobre rady

Wersja PDFWersja PDF

Dobre Rady - modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego

Budujemy potencjał rad działalności pożytku publicznego dla zwiększenia instytucjonalizacji dialogu społecznego.

Cele projektu:

 1. Opracowanie i wdrożenie standardów pracy RDPP
 2. Zwiększenie przepływu informacji  pomiędzy RDPP
 3. Podniesienie wiedzy nt. dialogu obywatelskiego, konsultacji społecznych i RDPP

Działania adresowane do istniejących RDPP:

 • badania indeksem samooceny każdej istniejącej RDPP
 • praca Grupy Roboczej ds. Standardów ( każde województwo reprezentować będzie dwie osoby)
 • poradnictwo dla istniejących RDPP  ( w 2014/ 2015 ), seminaria dotyczące wdrożenia standardów (w 2015)
 • wymiana dobrych praktyk, dyskusje i refleksje w ramach Forów ( Dwa Fora wojewódzkie w 2014r., udział 10 osobowych reprezentacji województw w dwóch Forach Regionalnych w 2015 r. i  1 krajowym w 2014r.)
 • udział w trzech wyjazdach studyjnych ( 8- osobowe reprezentacje województw; jeden wyjazd w 2014; dwa wyjazdy w 2015)
 • konsultacje wypracowanych standardów ze środowiskami (poziom wojewódzki- spotkanie konsultacyjne jesienią dla wszystkich zainteresowanych z RDPP/ poziom krajowy dla reprezentacji środowisk)
 • korzystanie z uruchomionego w ramach projektu portalu

Działania  skierowane do środowisk zainteresowanych tworzeniem RDPP:

 • korzystanie z uruchomionego w ramach projektu portalu
 • seminaria upowszechniające standardy RDPP dla organizacji pozarządowych i JST w 2014/ 2015
 • szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego  zainteresowanych utworzeniem RDPP ( trzy w 2014/ trzy w 2015)
 • szkolenia i poradnictwo dla grup inicjatywnych przyszłych RDPP w 2015 r.
 • szkolenia dla członków „nowopowołanych”  RDPP w 2015 r.
 • udział w Forach wojewódzkich

Realizatorzy:

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku)

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych 'TŁOK'

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony