Program Regrantingowy „Osiedla w działaniu”

Wersja PDFWersja PDF

Ogłaszamy konkurs regrantingowy „Osiedla w działaniu”!

Do wykorzystania 36 000 zł na inicjatywy wzmacniające społeczności lokalne.
Maksymalna wysokość jednego projektu to 3 000 zł.


Od 13 lipca do 16 września na białostockich osiedlach będzie można realizować różne działania dla dzieci, dla dorosłych, dla osób starszych, dla sąsiadów. Sfinansujemy pomysły, które zaktywizują mieszkanki i mieszkańców Białegostoku.
Projekty realizowane w ramach Programu mogą dotyczyć edukacji (np. warsztaty, spotkania, kursy, szkolenia), kultury (zajęcia artystyczne, wystawy, koncerty w parkach), rekreacji i innych działań, które przyczynią się do rozwoju wspólnot lokalnych oraz wzmocnią rozwój świadomości obywatelskiej i społecznej mieszkańców. 

Wnioski można składać od 25 czerwca do 10 lipca 2018. W programie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, a także stowarzyszenia zwykłe.

Szczegółowe informacje oraz cała dokumentacja konkursowa na stronie www.owop.org.pl oraz www.federacja.bialystok.pl, a także na portalu miejskim www.cas.bialystok.pl.

Operatorem Programu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych i Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Pomagamy w zakresie przygotowania projektów i ich realizacji.

Zachęcamy do kontaktu z Agnieszką Olender i Agnieszką Maszkowską w biurze projektu ul. Modlińska 6 lok. U3 tel. 85 675 21 58, email:  agnieszka.olender@owop.org.pl, amaszkowska@gmail.com

Dokumenty do pobrania: