Program Regrantingowy „Dbamy o drzewa 2 –inicjatywy społeczne” SPOTKANIA INFORMACYJNE

Wersja PDFWersja PDF

Program Regrantingowy „Dbamy o drzewa 2 –inicjatywy społeczne”

Rozpoczynamy realizację drugiej edycji programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa 2 - inicjatywy społeczne”. Program ma na celu wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

SPOTKANIA INFORMACYJNE

  • Sokółka 9 maja godz. 15.30 Centrum Organizacji ul. Plac Kościuszki 26
  • Bielsk Podlaski 15 maja o godz. 15.00 w Urząd Miasta ul. Kopernika 1
  • Łomża 16 maja o godz. 15.00 w Dom Pastora ul. Krzywe Koło 1
  • Suwałki 21 maja o godz. 15.30 w "Centrum Trójki" ul. T. Kościuszki 71
  • Białystok 21 maja o godz. 15.00 w OWOP ul. Modlińska 6 lok. U3
  • Hajnówka 28 maja o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta ul. A. Zina 1

Operatorem Programu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego. O granty w maksymalnej wysokości 2000 zł ubiegać się mogą zarówno organizacje pozarządowe jak i grupy nieformalne. 
Projekty realizowane w ramach Programu powinny m.in. :
• dotyczyć zagadnień związanych z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych;
• wskazywać znaczenie i sposoby ochrony zadrzewień, w szczególności właściwe prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych;
• promować świadomość tematów związanych z krajobrazem poprzez uczenie, w jaki sposób odczytywać krajobrazy
Pierwsza tura konkursu zostanie ogłoszona 8 maja i potrwa do 4 czerwca 2018 r.
Podczas spotkania omówiony zostanie regulamin programu oraz wskazane działania priorytetowe. Będzie to okazja, by przyjrzeć się zasadom sporządzania wniosków o realizacje zadania publicznego.

Wszelkich informacji udziela Agnieszka Olender tel. 691 130 005