Program Regrantingowy „Dbamy o drzewa 2 –inicjatywy społeczne”

Wersja PDFWersja PDF

Rozpoczynamy realizację drugiej edycji programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa 2 - inicjatywy społeczne”. Program ma na celu wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartośc  i i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego. Operatorem Programu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego. O granty w maksymalnej wysokości 2000 zł ubiegać się mogą zarówno organizacje pozarządowe jak i grupy nieformalne. 

Projekty realizowane w ramach Programu powinny m.in. :

  • dotyczyć zagadnień związanych z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych;
  • wskazywać znaczenie i sposoby ochrony zadrzewień, w szczególności właściwe prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych;
  • promować świadomość tematów związanych z krajobrazem poprzez uczenie, w jaki sposób odczytywać krajobrazy

Pierwsza tura konkursu zostanie ogłoszona 8 maja i potrwa do 4 czerwca 2018 r.
Drugi termin zostanie ogłoszony 20 sierpnia i potrwa do 20 września 2018 roku.

Uwaga: W przypadku gdy cała alokacja na konkurs wyczerpie się w pierwszej turze, drugi termin nie będzie ogłaszany.
Regulamin konkursu oraz wniosek o realizację projektu dostępny na stronie www.owop.org.pl
Wszelkich informacji udziela Agnieszka Olender tel. 691 130 005