Pozarządowe biuro rachunkowe

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych od 1999r. wspiera doradczo, szkoleniowo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe z województwa podlaskiego. W związku z dużym zapotrzebowaniem NGO na pomoc w prowadzeniu księgowości organizacji, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza do pierwszego w Białymstoku Pozarządowego Biura Rachunkowego. Zapewniamy kompleksową obsługę księgową organizacji pozarządowych, świadczoną na najwyższym poziomie.

Podchodzimy bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów, dostosowując zakres usług do indywidualnych potrzeb organizacji. Są one umowne i dostosowane do potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności, zależą również od liczby dokumentów księgowych oraz liczby pracowników. Profesjonalna kadra, z wieloletnim doświadczeniem pracy w III sektorze z pewnością sprosta Państwa oczekiwaniom.

   W świadczeniu usług cechuje nas:
• profesjonalizm
• wysoka jakość
• kompleksowość
• bezpieczeństwo danych
• elastyczność w podejściu do potrzeb organizacji

PAKIETY USŁUG KSIĘGOWYCH UZALEZNIONE SĄ OD ZAKRESU USŁUGI I ILOŚCI DOKUMENTÓW I OBEJMUJĄ M.IN.:
• pomoc w tworzeniu polityki rachunkowości
• opracowywania plantów kont
• prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów
• sporządzania sprawozdań finansowych
• organizacja obiegu dokumentów
• kontrola rozrachunków
• deklaracje podatkowe i sprawozdawcze w tym dostarczanie do odpowiednich urzędów
• przygotowywaniu i załatwianiu spraw związanych z aktualizacją danych w Urzędzie Skarbowym
• środki trwałe i wyposażenia
• obsługa księgowa organizacji pozarządowych z działalnością gospodarczą

ZUS I PŁACE
• sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.)
• przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do urzędów

ROZLICZANIE PROJEKTÓW, DOTACJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
DORADZTWO KSIĘGOWO-FINANSOWE

Każdy z klientów zostanie zaproszony na wstępne, indywidualne spotkanie z doradcą księgowym
w celu zdiagnozowania stanu dokumentacji i ustalenia zakresu usług.

Do korzystania z usług Pozarządowego Biura Rachunkowego zapraszamy organizacje pozarządowe z woj. podlaskiego.

osoba do kontaktu: Krzysztof Leończuk
adres e-mail: krzysztof.leonczuk@owop.org.pl lub biuro.rachunkowe@owop.org.pl
tel.: 85 675 21 58