Podlaskie Forum Pełnomocników

Wersja PDFWersja PDF

Zarząd Województwa Podlaskiego i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają

na Podlaskie Forum Pełnomocników, które odbędzie się 5 grudnia 2017r.
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

Na spotkanie zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się w jednostkach samorządu terytorialnego współpracą i nadzorem nad organizacjami pozarządowymi oraz realizacją zadań publicznych.
W programie spotkania:
 Działania podejmowane w kraju na rzecz III sektora, w tym powołanie Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
 Dobre praktyki w realizacji polityk publicznych- inspiracje  i rekomendacje członków Forum Pełnomocników -uczestników wizyt studyjnych we Włoszech
 Efekty stosowania narzędzia regrantingu w województwie podlaskim oraz rozwiązania wykorzystywane w innych częściach Polski
 Katalog rzeczowy na potrzeby realizacji zadań publicznych
 Istota i praktyka stosowania klauzul społecznych.

W spotkaniu wezmą udział też członkowie Podlaskiej Sieci Pozarządowej, co da okazję do przedyskutowania możliwości współpracy JST z organizacjami pozarządowymi.  
Informacji szczegółowych udziela: Agnieszka Olender agnieszka.olender@owop.org.pl,
Tel. 691 130 005

Formularz zgłoszeniowy