Podlaskie Forum Pełnomocników

Wersja PDFWersja PDF

Podlaskie Forum Pełnomocników
10 luty 2017
Białystok

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na Podlaskie Forum Pełnomocników, które odbędzie się 10 lutego 2017r.w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1 sala 117.

Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy zajmują się współpracą i nadzorem nad organizacjami pozarządowymi oraz realizacją zadań publicznych. W trakcie spotkania omówimy ramowy wzór umowy, sprawozdania oraz ogłoszenia o konkursie. Przyjrzymy się sposobom wyceny i dokumentacji wkładu rzeczowego i osobowego, dobrym praktykom
i najczęściej spotykanym wątpliwościom. Sprawdzimy jakie są obowiązki administracji publicznej i organizacji pozarządowych w związku z umową o realizację zadania publicznego w kontekście ochrony danych osobowych. 
Spotkanie będzie okazją do dyskusji o dylematach związanych ze współpracą administracji z organizacjami pozarządowymi i wymiany doświadczeń w tym zakresie.
Szczegółowy program i karta zgłoszenia w załączniku.


Katarzyna Łotowska
Prezeska Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych


Informacji szczegółowych udziela: Agnieszka Olender agnieszka.olender@owop.org.pl,
Tel. 85 675 21 58