Podlaskie Forum Organizacji Pozarządowych

Wersja PDFWersja PDF

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Podlaskim Forum Organizacji Pozarządowych

Tegoroczne Forum będzie realizowane pod hasłem – „W przyszłość z refleksją o przeszłości”, odbędzie się w dniach 29 września - 30 września 2018 r.
Miejscem spotkania będą SPODKI przy ul. Świętego Rocha 14, w Białymstoku.

Główną ideą Forum jest integracja sektora i stworzenie miejsca do dyskusji, wymiany doświadczeń i informacji oraz wzajemnej edukacji w zakresie najważniejszych kwestii związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, dotyczących:

  • historii ruchu obywatelskiego,
  • kluczowych wartości  III sektora,
  • doświadczeń 15 lat działalności na rzecz pożytku publicznego,
  • skutecznego liderowania, animowania środowisk lokalnych

Mamy nadzieję, że to spotkanie pozwoli określić, w jakim kierunku powinny iść zmiany, jakie są perspektywy rozwoju sektora, co zrobić, aby trwał w nim „duch obywatelski”. Warto wspólnie zastanowić się, jakie warunki są potrzebne aby utrzymać zaangażowanie mieszkańców, zachęcić do wspólnego diagnozowania i rozwijania potencjału społeczności.

Pierwszy dzień będzie poświęcony wspólnej refleksji i dyskusji, a drugi dzień podniesieniu kompetencji członków organizacji. Program w załączeniu.

Zgłoszenia do 21 września pod linkiem: formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy: Zarząd Województwa Podlaskiego, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Podlaska Sieć Pozarządowa

Dokumenty do pobrania: