Konkurs - pomysł na biznes na obszarze rewitalizacji miasta Grajewo kierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych realizuje na zlecenie Urzędu Miasta Grajewo Akademię Młodego Przedsiębiorcy – warsztaty i konkurs kierowane do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu miasta Grajewo.

Celem Konkursu jest:

·         kształtowanie postaw pro-przedsiębiorczych wśród młodzieży,

·         przedstawienie zalet prowadzenia własnego biznesu jako sposobu osiągnięcia sukcesu zawodowego,

·         ukazanie korzyści płynących z wprowadzenia innowacji do planowanych własnych przedsięwzięć.

Biznesplan należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu szkoły właściwej dla uczniów w terminie do 28 czerwca 2019 roku do godz. 12.00. Na kopercie należy zamieścić imię i nazwisko uczniów oraz klauzulę „Biznesplan na konkurs Akademia Młodego Przedsiębiorcy”.

Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Wzór biznesplanu jest załącznikiem do regulaminu konkursu.