Kolejne Seminaria Informacyjne o Ekonomii Społecznej

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na kolejne bezpłatne seminaria na temat Ekonomii Społecznej.

Najbliższe seminaria odbędą się:

  • 29 marca 2017r. w Sali Konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach, przy  ul. Głównej   o godz. 14.00

Zgłoszenia na formularzu rekrutacyjnym przyjmujemy do wtorku 28 marca do godz 12  drogą mailową na adres owes@owop.org.pl

  • 31 marca 2017r. w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, przy  ul. Modlińskiej 6, lok U3   o godz. 11.00

Zgłoszenia na formularzu rekrutacyjnym przyjmujemy do czwartku 30 marca do godz. 1drogą mailową na adres owes@owop.org.pl

Podczas seminariów poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:
• Co to jest ekonomia społeczna? Dla kogo? Jak działa?
• Zasady funkcjonowania Białostockiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (szkolenia, doradztwo, animacja)
• Możliwość pozyskania dotacji na założenie spółdzielni socjalnej
Seminarium jest kierowane do:
• osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych (w tym m.in. bezrobotnych i poszukujących pracy, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  lub pomocy żywnościowej)
• organizacji pozarządowych (tych, które prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną, a także tych które chcą taką działalność rozpocząć)
• przedsiębiorstw społecznych (spółdzielni socjalnych, ZAZ, spółdzielni pracy i innych)
Spotkanie poprowadzi Pan Krzysztof Leończuk z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, specjalista w zakresie przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej.

Wszystkich informacji na temat seminarium udziela Pan Maciej Olender tel. 85 675 21 58


Seminarium w ramach realizacji projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego