„Dbamy o drzewa – miejskie inicjatywy społeczne”

Wersja PDFWersja PDF

Rozpoczynamy realizację Programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa – miejskie inicjatywy społeczne” w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
Celem projektu jest wsparcie animacyjne i edukacyjne w podejmowaniu działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych regionu oraz edukację ekologiczną.
Projekty realizowane w ramach Programu muszą dotyczyć:
a) zagadnień związanych z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni w przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych;
b) wskazywać znaczenie i sposoby ochrony zadrzewień, w szczególności właściwe prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych;
c) obejmować działania związane z monitoringiem, inwentaryzacją i ochroną zadrzewień, w szczególności przed negatywnymi skutkami intensywnego ruchu drogowego i presji inwestycyjnej, w miastach z terenu województwa podlaskiego.
W ramach konkursu przyznamy granty w ogólnej kwocie 10 000,00 zł. Maksymalna wysokość mikrograntu na jedno przedsięwzięcie to 1 500,00 zł.
Szczegóły w regulaminie. Już wkrótce pierwsze spotkania informacyjne. Wszelkich informacji udziela animator Agnieszka Olender agnieszka.olender@owop.org.pl tel. 85 675 21 58

Dokumenty do pobrania: