Czym jest ekonomia społeczna?

Wersja PDFWersja PDF

Od grudnia 2016r. działa w Białymstoku i powiecie białostockim – Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.  Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe informacje na temat działalności BOWES

Zacznijmy zatem od początku. Czym jest ekonomia społeczna nazywana także przedsiębiorczością społeczną i czym różni się od gospodarki rynkowej?

Najkrócej mianem instytucji ekonomii społecznej określa się te instytucje i organizacje, które  tworzą nowe usługi  dla  osób indywidualnych, samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców oraz nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych, które łączą w sobie ekonomiczne i społeczne aspekty aktywności obywatelskiej. To właśnie włączenie aspektu społecznego odróżnia ekonomię społeczną od ekonomii czysto rynkowej, choć podmioty ekonomii społecznej prowadzą swoją działalność na wolnym rynku.

Jak może wyglądać działalność w obszarze ekonomii społecznej?

Instytucje ekonomii społecznej prowadzą działania m.in. w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej osób bez kwalifikacji lub z niskimi i zdezaktualizowanymi kwalifikacjami – np. Zakłady Aktywizacji  Zawodowej lub Centra Integracji Społecznej,  świadczą usługi socjalne (centra dla młodzieży, usługi dla osób starszych, usługi dla grup o szczególnych problemach, jak dzieci, uchodźcy, imigranci, osoby niepełnosprawne).
W ramach szeroko pojętej definicji ekonomii społecznej mieści się także działalność gospodarcza organizacji pozarządowych oraz wszelkie formy spółdzielczości  w tym najbardziej znane - spółdzielnie socjalne. 

Na czym polega działalność Białostockiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  i do kogo kierowana jest działalność Ośrodka?

Projekt „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” skierowany jest do: podmiotów sektora ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, Centrów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywizacji Zawodowej), instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, a także przede wszystkim do osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym zamierzających podjąć działalność w obszarze ekonomii społecznej.

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na założenie spółdzielni socjalnej w wysokości do 148 tys. zł na jeden podmiot. a także wsparcie szkoleniowe i doradcze przygotowujące do założenia spółdzielni socjalnej.

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Szczegółowe informacje w biurze projektu w Białymstoku przy ul. Modlińskiej 6 lok U3
tel. 85 675 21 58 lub na stronie internetowej:  www.owop.org.pl