„Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – nowe możliwości wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku serdecznie zaprasza
na spotkanie seminaryjne dla kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej
w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 10.00.
„Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – nowe możliwości wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”


Tematyka spotkania:
1. Przedstawienie oferty „Białostockiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”, z której mogą skorzystać klienci OPS.
2. Możliwości wsparcia przez OWES osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych z terenu powiatu białostockiego.
3. Pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych zakładanych przez osoby fizyczne lub podmioty prawne (np. OPS, Gmina, NGO).
4. Omówienie możliwych aspektów współpracy.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie OWOP w Białymstoku przy ul. Modlińskiej 6 lokal U3.
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY