Aktualności

2018-02-14 13:02
Uprzejmie informujemy,  że nabór wnisoków w szóstej rundzie dotacyjnej w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku został przedłużony do 20 lutego 2018 do godz. 15.  Szczegółowe informacje na stronie owes.bialystok.pl
2018-02-13 15:23
 Szanowni Państwo! Drodzy!Miasto Białystok, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowychi Federacja Organizacji Pozarządowychzapraszają na kolejne otwarte spotkanie organizacji pozarządowychMIEJSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHMIASTA BIAŁYSTOK2 marca w godzinach 9.30-17.30Centrum Aktywności Społecznej przy ul...
2017-12-01 13:14
Zapraszamy przedstawicieli białostockich organizacji pozarządowych na 3 szkolenia: ochrona danych osobowych, pisanie wniosków o realizację zadania publicznego oraz finanse w organizacji pozarządowej. Poza szkoleniami proponujemy organizacjom indywidualne wsparcie doradcze, w zakresie wymienionych wyżej tematów.1....
2017-11-16 13:14
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych na zlecenie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański prowadzi rekrutację uczestników na cykl szkoleniowy skierowany do 11 osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym  od 15  do 35 roku życia zamieszkujących na terenie gmin objętych Lokalną Strategią...
2017-11-13 14:50
Zarząd Województwa Podlaskiego i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszająna Podlaskie Forum Pełnomocników, które odbędzie się 5 grudnia 2017r.w Urzędzie Marszałkowskim Województwa PodlaskiegoNa spotkanie zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się w jednostkach samorządu terytorialnego...
2017-07-03 15:27
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A mają zaszczyt zaprosić na seminarium poświęcone tematyce finansowania podmiotów ekonomii społecznej.Spotkanie odbędzie się w środę, 12 lipca 2017r. w godzinach 11.00-14.00 w...
2017-05-23 15:39
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku serdecznie zapraszana spotkanie seminaryjne dla kierowników Ośrodków Pomocy Społecznejw dniu 31 maja 2017 r. o godz. 10.00.„Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – nowe możliwości wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”Tematyka...
2017-05-10 08:17
Z dniem 04.05.2017 roku rozpoczyna się kolejna tura rekrutacji do projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”, umożliwiająca udział w stażach zagranicznych! Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności przedstawicieli/ki jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby...
2017-05-09 15:17
„Dla kogo ekonomia społeczna?”Seminarium w Poświętnem25.05.2017r (czwartek) godz. 11.00Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne seminarium pt.: „Dla kogo ekonomia społeczna?”, które odbędzie się w dn. 25 maja 2017r. w Gminnym Ośrodku pomocy...
2017-05-04 13:35
Rozpoczęliśmy nabór w Programie Regrantingowym „Dbamy o drzewa – miejskie inicjatywy społeczne” w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Operatorem Programu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.W ramach konkursu zostaną przyznane granty w planowanej kwocie 10 000,00 zł. Maksymalna...
2017-04-27 13:39
Szkolenie„Tworzenie Spółdzielni socjalnych osób prawnych”26 maja 2017 r. Centrum AstoriaBiałymstoku, ul. Sienkiewicza 4,  o godz. 9.00Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne szkolenie  pt.: „Tworzenie Spółdzielni socjalnych osób...
2017-04-27 13:21
Szkolenie„Tworzenie Spółdzielni socjalnych osób fizycznych”23 maja 2017 r. Centrum AstoriaBiałymstoku, ul. Sienkiewicza 4,  o godz. 9.00Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne szkolenie  pt.: „Tworzenie Spółdzielni socjalnych osób...
2017-04-20 14:10
Rozpoczynamy realizację Programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa – miejskie inicjatywy społeczne” w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego.Celem projektu jest wsparcie animacyjne i edukacyjne w podejmowaniu działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych regionu...
2017-04-04 14:13
Od grudnia 2016r. działa w Białymstoku i powiecie białostockim – Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.  Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe informacje na temat działalności...
2017-04-03 14:38
Z dniem 3.04.2017 roku rozpoczyna się kolejna tura rekrutacji do projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”, umożliwiająca udział w stażach zagranicznych! Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności przedstawicieli/ki jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby...
2017-03-23 12:33
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na kolejne bezpłatne seminaria na temat Ekonomii Społecznej.Najbliższe seminaria odbędą się:29 marca 2017r. w Sali Konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach, przy  ul. Głównej   o godz...
2017-03-20 12:24
We wtorek 28.03 o g. 11.00 w siedzibie OWOP odbędzie się spotkanie informacyjne na temat preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Spotkanie jest organizowane we współpracy z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, TISE SA, które jest operatorem powołanego ze środków unijnego...
2017-03-14 15:20
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne seminarium pt.: „Dla kogo ekonomia społeczna?”, które odbędzie się w dn. 24 marca 2017r. w Choroszczy w Remizie Strażackiej przy ul. Dominikańskiej 22  o godz. 13.00Podczas seminarium poruszone zostaną...
2017-03-02 12:15
Z dniem 2.03.2017 roku rozpoczyna się kolejna tura rekrutacji do projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”, umożliwiająca udział w stażach zagranicznych! Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności przedstawicieli/ki jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby...
2017-02-17 15:03
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych rozpoczął działalność „Białostockiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej”.  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Okres realizacji projektu 1.12....

Strony