Aktualności

2017-05-04 13:35
Rozpoczęliśmy nabór w Programie Regrantingowym „Dbamy o drzewa – miejskie inicjatywy społeczne” w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Operatorem Programu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.W ramach konkursu zostaną przyznane granty w planowanej kwocie 10 000,00 zł. Maksymalna...
2017-04-27 13:39
Szkolenie„Tworzenie Spółdzielni socjalnych osób prawnych”26 maja 2017 r. Centrum AstoriaBiałymstoku, ul. Sienkiewicza 4,  o godz. 9.00Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne szkolenie  pt.: „Tworzenie Spółdzielni socjalnych osób...
2017-04-27 13:21
Szkolenie„Tworzenie Spółdzielni socjalnych osób fizycznych”23 maja 2017 r. Centrum AstoriaBiałymstoku, ul. Sienkiewicza 4,  o godz. 9.00Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne szkolenie  pt.: „Tworzenie Spółdzielni socjalnych osób...
2017-04-20 14:10
Rozpoczynamy realizację Programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa – miejskie inicjatywy społeczne” w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego.Celem projektu jest wsparcie animacyjne i edukacyjne w podejmowaniu działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych regionu...
2017-04-04 14:13
Od grudnia 2016r. działa w Białymstoku i powiecie białostockim – Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.  Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe informacje na temat działalności...
2017-04-03 14:38
Z dniem 3.04.2017 roku rozpoczyna się kolejna tura rekrutacji do projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”, umożliwiająca udział w stażach zagranicznych! Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności przedstawicieli/ki jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby...
2017-03-23 12:33
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na kolejne bezpłatne seminaria na temat Ekonomii Społecznej.Najbliższe seminaria odbędą się:29 marca 2017r. w Sali Konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach, przy  ul. Głównej   o godz...
2017-03-20 12:24
We wtorek 28.03 o g. 11.00 w siedzibie OWOP odbędzie się spotkanie informacyjne na temat preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Spotkanie jest organizowane we współpracy z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, TISE SA, które jest operatorem powołanego ze środków unijnego...
2017-03-14 15:20
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne seminarium pt.: „Dla kogo ekonomia społeczna?”, które odbędzie się w dn. 24 marca 2017r. w Choroszczy w Remizie Strażackiej przy ul. Dominikańskiej 22  o godz. 13.00Podczas seminarium poruszone zostaną...
2017-03-02 12:15
Z dniem 2.03.2017 roku rozpoczyna się kolejna tura rekrutacji do projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”, umożliwiająca udział w stażach zagranicznych! Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności przedstawicieli/ki jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby...
2017-02-17 15:03
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych rozpoczął działalność „Białostockiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej”.  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Okres realizacji projektu 1.12....
2017-02-03 11:54
Podlaskie Forum Pełnomocników10 luty 2017BiałystokOśrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na Podlaskie Forum Pełnomocników, które odbędzie się 10 lutego 2017r.w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1 sala 117.Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy zajmują się...
2017-02-21 10:43
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne seminarium pt.: „Dla kogo ekonomia społeczna?”, które odbędzie się w dn. 28 lutego 2017r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie, ul. Białostocka 19 o godz. 15.00Podczas seminarium poruszone zostaną...
2017-02-02 12:49
Z dniem 1.02.2017 roku rozpoczyna się kolejna tura rekrutacji do projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”, umożliwiająca udział w stażach zagranicznych! Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności przedstawicieli/ki jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby...
2017-10-09 10:12
dhgfkggjhgjhggjj
2017-04-24 14:25
21 kwietnia - Suwałki, godz. 14.00 Centrum Organizacji Pozarządowych Trójka24 kwietnia - Sokółka godz. 14.00 Centrum Organizacji Pozarządowych26 kwietnia - Łomża godz. 14.30 Centrum Organizacji Pozarządowych28 kwietnia - Bielsk Podlaski godz. 14.00 Urząd Miasta4 maja -Białystok godz. 14.00 Ośrodek Wspierania...
2017-02-02 12:42
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku poszukuje stażystów na płatne staże na stanowisku: Pracownik administracyjno- biurowyMiejsce pracy: BiałystokZakres obowiązków:• wykonywanie prac biurowo – administracyjnych (obsługa sekretariatu firmy),• tworzenie wszelkich pism i innych dokumentów na...
2017-01-02 13:45
Z dniem 2.01.2017 roku rozpoczyna się X tura rekrutacji do projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”, umożliwiająca udział w stażach zagranicznych! Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności przedstawicieli/ki jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne...
2016-12-09 12:25
Z dniem 3.12.2016 roku rozpoczyna się X tura rekrutacji do projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”, umożliwiająca udział w stażach zagranicznych! Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności przedstawicieli/ki jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne...
2016-09-07 15:17
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają na Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się w Białymstoku 30 września 2016 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w godzinach od 12:00 do 18:00. Swój udział w Forum...

Strony