Akcja Edukacja

Wersja PDFWersja PDF

Zapraszamy przedstawicieli białostockich organizacji pozarządowych na 3 szkolenia: ochrona danych osobowych, pisanie wniosków o realizację zadania publicznego oraz finanse w organizacji pozarządowej. Poza szkoleniami proponujemy organizacjom indywidualne wsparcie doradcze, w zakresie wymienionych wyżej tematów.

1. Finanse w organizacji pozarządowej - 9 grudnia 2017r., 9.00-16.00 - prowadząca Katarzyna Kobosko
Szkolenie prowadzone przez doświadczoną księgową pozwoli zweryfikować i uporządkować kwestie finansów, a także zdobyć nową wiedzę dotyczącą rozliczeń finansowych w organizacji. Koniec roku to także czas przygotowania sprawozdań, zamknięcia roku oraz podjęcia decyzji co do sposobu prowadzenia księgowości w roku następnym.
Formularz  zgłoszenie Finanse w organizacji

2. Ochrona danych osobowych - 12 grudnia 2017r., 10.00-17.00 - prowadzący Andrzej Rybus-Tołłoczko
Podczas szkolenia omówione zostaną: obowiązki organizacji pozarządowej wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, wdrażanie polityki bezpieczeństwa informacji, obowiązek zgłoszeń do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiorów danych osobowych, powoływanie administratora bezpieczeństwa informacji oraz obowiązek corocznego przeprowadzenia sprawdzenia zbioru/zbiorów danych osobowych.
Formularz zgłoszenie Ochrona danych

3. Pisanie wniosków o realizację zadania publicznego 14 grudnia 2017r., 9.00-16.00 - prowadząca Karolina Poczykowska
Szkolenie ma na celu podniesienie umiejętności przygotowania oferty, właściwego formułowania celów, określania i opisywania rezultatów, konstrukcji budżetu, poprawnego przygotowania wniosku oraz pracy metodą projektową. Zapraszamy szczególnie młode stowarzyszenia.

Formularz zgłoszenie Pisanie projektów

Indywidualne wsparcie doradcze

Zapraszamy do skorzystania z indywidualnego wsparcia doradczego w zakresie wymienionych wyżej tematów. Doradcy będą pracować po umówieniu się z zainteresowanymi organizacjami. Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy doradztwo

Informacja pod numerem telefonu 85 675 21 58 Maciej Olender.

 

Projekt „Akcja Edukacja” realizowany jest przy wsparciu finansowym Miasta Białystok