Kontakt

ul. Modlińska 6 lok. U3
15-066 Białystok Tel: (85) 675 21 58

Witamy!

 
 

Witamy na stronie Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych.

 

Aktualności

Dodano dnia: 2016-08-24

Podlaskie Forum Pełnomocników

 

                                                                                                                                                               

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na Podlaskie Forum Pełnomocników, które odbędzie się 8 września 2016r.
w Urzędzie Marszałkowskim województwa podlaskiego, sala 117.

Dodano dnia: 2016-08-23

KOLEJNE TERMINY REKRUTACJI w projekcie „Polityki publiczne europejskiej jakości”

Z dniem 1.09.2016 roku rozpoczyna się VII tura rekrutacji do projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”, umożliwiająca udział w stażach zagranicznych! Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności przedstawicieli/ki jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne) oraz organizacji pracodawców/ związków zawodowych o organizacji pozarządowych. Uczestnicy/czki dzięki udziałowi będą mieli/ły możliwość poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniami z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z ngo, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych.

Dodano dnia: 2016-07-21

Akcja Nowelizacja

                            

W 2015 roku znowelizowano trzy ważne dla organizacji pozarządowych ustawy:


Ustawę o rachunkowości (wprowadzającą nowe możliwości prowadzenia księgowości w organizacjach),
Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (m.in. rozszerza zakres działalności odpłatnej i wprowadza nowy wzór oferty dla trybu tzw. małych grantów),
Prawo o stowarzyszeniach (m.in. zmniejsza liczbę osób uprawnionych do założenia stowarzyszenia i daje większe uprawnienie stowarzyszeniom zwykłym).

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza na seminaria informacyjne:

- 5 lipca 2016 , godz. 16.00 – 19.00
- 20 lipca 2016 , godz. 13.00 – 16.00
- 3 sierpnia 2016, godz. 13.00 – 16.00

do siedziby OWOP, przy ulicy Modlińskiej 6 lok. U3

Zapraszamy również na doradztwo, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 8.00 – 15.00. Pamiętajmy o przyniesieniu statutu organizacji!
Udział w seminariach i doradztwie można zgłaszać na adres mailowy: biuro@owop.org.pl lub maciej.olender@owop.org.pl

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Miasta Białystok

Dodano dnia: 2016-07-14

Doradztwo w Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją Inicjatyw Rozwojowych jako akredytowane partnerstwo przez MPiPS w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług OWES   świadczy kompleksowe usługi na rzecz wzmocnienia znaczenia i potencjału Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) w środowisku lokalnym i gospodarce społecznej.

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego celem skorzystania z profesjonalnych i kompleksowych usług w zakresie doradztwa indywidualnego i grupowego dla podmiotów ekonomii społecznej i ich przedstawicieli.
Zainteresowanych skorzystaniem z doradztwa zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania. tel. 85 675 27 58 lub e-mail biuro@owop.org.pl

Dodano dnia: 2016-06-28

Rekrutacja do projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”

Z dniem 1 sierpnia 2016 roku rozpoczyna się VI tura rekrutacji do projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”, umożliwiająca udział w stażach zagranicznych! Rekrutacja trwa do 31 sierpnia 2016r. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z ngo, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych.

Cel projektu realizowany jest poprzez organizację bezpłatnych śr. 5 dniowych wyjazdów zagranicznych. Osoby, które wezmę udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbyciu jednej z możliwych form wsparcia tj. wizyty studyjnej lub stażu lub job shadowig u jednego z partnerów zagranicznych.

Dodano dnia: 2016-04-11

Poszukiwani specjaliści z organizacji i instytucji na wyjazdy zagraniczne!

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok) wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław), Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. Czas realizacji zadania od 01.03.2016 roku do 31.08.2017 roku.